5. vazmena nedjelja – A

5. vazmena nedjelja – A

Objavljeno: 09 Svi 2020

2020 05 09 5 vaz

Što nam je dakle potrebno da bismo se smirili i učinili pravu stvar u takvim trenucima?

Prvo čitanje (Dj 6, 1-7)

… kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju Riječi.« …

Svatko treba obnoviti svoju kršćansku zadaću i dužnost, odnosno karizmu koju je od Boga primio za službu i poslanje unutar svoga staleža. Nije dobro brkati staleže i pozive, jer onda redovito trpi ona prvotna zadaća… To je jasno iz riječi koju su Dvanaestorica uputila na sastanku: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. …“ SVATKO TREBA OBNOVITI SVOJU PAŽNJU ZA ONO ŠTO MU JE ZADAĆA PRED BOGOM.

Ps 33, 1-2. 4-5. 18-19

“Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!”

Drugo čitanje (1 Pt 2, 4-9)


… Pristupite Gospodinu, Kamenu živomu … pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne …

Budući da smo postali novi ljudi po Kristu tako trebamo u svojim djelima biti graditelji iste građevine koja na njemu počiva. On je živi Kamen, a mi ugrađeni u njega postajemo živo kamenje. POZVANI SMO SVOJA DJELA PRETVORITI U KRISTOVO DJELO (TAKO IH VRŠITI).

Evanđelje (Iv 14, 1-12)

… Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! … Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. … Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. …

UZNEMIRENO SRCE GASI VJERU – SMIRENO SRCE IDE PRAVIM PUTEM

Među ljudima danas, osobito među mladima, vlada velika obeshrabrenost, nesigurnost, uznemirenost… Sve to utječe na gubitak orijentacije, puta i cilja. Uznemireno srce teško pronalazi put, lako se izgubi. U takvom srcu lako se gasi vjera, i takav čovjek prepušta se neizvjesnosti, počinje nepromišljeno živjeti: ne zna gdje bi, kako bi i što bi.

Isus je znao da od toga nije imun ni jedan čovjek, pa ni njegovi učenici, i da im je potrebno pokazati odakle će crpsti životnu snagu kad poteškoće nahrupe.

Što nam je dakle potrebno da bismo se smirili i učinili pravu stvar u takvim trenucima? Sigurno nećemo posegnuti za tabletama, nego za praćkom Davidovom, a to je pouzdanje u Gospodina u čijim rukama je pobjeda.

Malo dijete kad ne osjeća majku u blizini, a oko njega se pojavljuju nepoznata lica, postaje uznemireno i počinje plakati. Ali čim ga majka primi u naručaj i progovori mu, mir se vraća, plač prestaje.

Isus znade da je i njegovim učenicima potrebna ta njegova riječ koja će im garantirati takvo ozračje… Zato im daje smjernice i pojašnjenja kako bi oni mogli prepoznati da je on s njima i kad ga ne budu vidjeli direktno.

Mačka je pobijedila

Dječaci su naganjali mačku po susjedovu dvorištu, a ona im je uvijek vješto izmicala dok je imala barem malo slobodnog prostora.

Na kraju su je uspjeli stjerati u kut odakle nije imala kamo. Mačka se tada nakostriješila i prijeteći pokazala svoje oštre zube. Iako malena životinja uspjela je zastrašiti svoje progonitelje, kojih je bilo sedam.

Do maloprije junaci, zastali su pred ovom novonastalom situacijom. Mačka, osjetivši njihov strah, nije odustajala od svoga prijetećeg izgleda. Naprotiv, svoje prijetnje i kostriješenje još je pojačala. To je u očima najbližeg dječaka djelovalo tako strašno, da mu se učinilo kako ta maca i nije baš tako malena i kao da će baš na njega skočiti. Uzmaknuo je preplašen i pokoleban.

To je bilo sasvim dovoljno da mačka iskoristi malo slobodnog prostora za bijeg. Više je nitko nije mogao zaustaviti. Iz položaja gubitnika i iz sigurne propasti na kraju je ispala pobjednik, ostavivši posramljene svoje progonitelje.

SIGURNOST U VJERI OHRABRUJE NAS i daje nam snagu i onda kad se čini da nema izlaza: otvara nam se put po vjeri u onoga koji je rekao da je Put.

Mnogi ljudi se dovedu u bezizgledan položaj, toliko da više ne vide rješenje, ne vide izlaz.

Pritisnuti odasvud različitim problemima, koje su najčešće sami sebi nepotrebno natovarili, bivaju stjerani u kut, prepuštaju se očaju. Svi koji nastave na takav način na kraju postaju očajnici koji završe tragično.

Možda i ti naginješ takvom raspoloženju, možda ti se čini da nisi daleko od provalije. Jedno moraš shvatiti, prije nego bude prekasno: put izgubljenosti, bezglavosti, opterećenosti svim i svačim, nije Božji put i ne vodi njemu.

Ako ti se čini da nemaš izlaza onda pročitaj još jednom kako je reagirala ona mačka. Trebaš se otresti onoga što te salijeće, učiniti sve da stvoriš malo prostora za bijeg u slobodu. ISUS NAM JE POKAZAO PUT…

„Neka se ne uznemiruje srce vaše!“

POZIV POVJERENJA DO SMIRENJA…

Neka se ne uznemiruje srce vaše. (Iv 14, 1) – riječi su Gospodinove pune garancije. To je poziv povjerenja, i onaj tko na njega odgovori neće se izgubiti.

Isus daje smjernicu koja oslobađa od uznemirenosti, a to je put vjere koji po njemu vodi do Oca.

Isus je put na kojem raste povjerenje, i što više idemo tim putem to smo sigurniji jer ga više upoznajemo. On nam ulijeva sigurnost obećanjem svoje blizine koja ne prestaje ni onda kad nam nije fizički vidljiv…

On nas poziva na takvu vjeru u kojoj raste povjerenje u njega, u djela koja on čini. Jer sve što on čini, čini za nas… Tako opažamo da on nije samo put koji vodi do odredišta, nego on je također onaj tko je osigurao i stambeni prostor za svakoga koji tim putem ide.

U Isusu je stanogradnja dovedena do savršenstva … On je sagradio stanove za nas kod Oca… U Isusu je zaista naša sigurnost potpuna, a naše srce je u miru.

JE LI MOGUĆE VJEROVATI U BOGA, A NE VJEROVATI U ISUSA?

Sam Isus nam otkriva kako to nije moguće, ta on je Put do Oca. Ima ih koji pokušavaju ići drugim putovima do Boga, ali danas nas Isus direktno uvjerava – nitko ne dolazi Ocu osim po meni.

Isus je Put ispravne vjere koji vodi do Oca. On sam je otkriće Očeva lica, zato i kaže Filipu koji želi vidjeti Oca – Tko je vidio mene, vidio je i Oca

Isusov dolazak među nas, na ovaj svijet, je uspostava sigurnosti, uspostava sigurne veze, sigurne prometnice (Puta) između Boga i čovjeka.

Zato nas i poziva upravo na takvu vjeru – Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. Uzevši našu ljudsku narav on je osigurao čovjeku mjesto u Bogu. Sin Božji najprije je našao put do čovjeka postavši čovjekom, a onda je kao čovjek postao Put do Boga za sve ljude. Zato više nema nikakve dvojbe kojim putem ići i koje znakove slijediti. On je Put, a križ je prometni znak koji vodi do odredišta.

On je pokazao put na križu, a po križu je pripravio mjesto za mnoge u domu Oca svojega. Zato nema nikakve dvojbe, a potvrđuje nam i sv. Petar apostol u svojoj Prvoj Poslanici – Vama dakle koji vjerujete – čast! A onima koji ne vjeruju – kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni Riječi

To je istina od koje nema odstupanja ni milimetra. A da ne bi bilo nikakve dvojbe jasno je rekao onima koji žele čuti: „Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.“

Petar Galić, OP