O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka! (13. nedjelja kroz godinu – A)