Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine! (12. nedjelja kroz godinu – A)