Trojstvo

Trojstvo

Objavljeno: 05 Lipanj 2020

2020 06 05 Trojstvo

Tako nam Isus kroz tumačenje Nikodemu otkriva Boga u tri osobe: Boga koji šalje Sina u svijet da nas spasi i Duha Svetog koji nas nanovo rađa odozgor da možemo biti baštinici kraljevstva Božjega…

Prvo čitanje: Izl 34, 4b-6. 8-9

Bog se objavio Mojsiju kao Bog milosrdan i milostiv, … bogat ljubavlju. Mojsije kod takvog Boga posreduje za narod da im oprosti grijehe i da ih ne napušta.

Pripjevni psalam: Dn 3, 52-56

Zahvaljivati i hvaliti Boga prije svega drugoga znači otkrivati njegovu hvalu u svemu, i zahvaljivati mu za sve. Zahvaljivanje je put za otkrivanje. On nam se tako sam otkriva.

Drugo čitanje: 2 Kor 13, 11-13

Preduvjet da bi Bog ljubavi i mira bio s nama lijepo je izražen u riječima „radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte“. Živjeti dakle one karakteristike zajedništva koje su odraz i slika odnosa koji vladaju u Bogu…

Živjeti unutar sebe i međusobno u miru znači imati i mir s Bogom… To je put upoznavanja Boga kakav jest, ali i put prema upoznavanju vlastite ljudskosti koja nosi karakteristike Božjega…

Evanđelje: Iv 3, 16-18

BOG SE OTKRIO NAMA kakav uistinu jest u Sinu svome. On je poslao Sina u svijet da se spasimo po njemu, a spasenje je upravo u prihvaćanju te potvrđene Božje ljubavi.

Današnje evanđelje po Ivanu je uzeto iz 3. poglavlja u kojem se vodi razgovor između Isusa i Nikodema o značenju novog rođenja, i u povezanosti s time o vječnom spasenju i Božjoj ljubavi koja nam je pružena u njegovu Sinu Jedinorođencu.

Vjerovati u Sina izbavlja od osude…Vjerovati u Sina uspostavlja u nama sinovski odnos s Ocem. Upravo kroz djelo spasenja Bog nam se otkriva u Sinu svome. Tako nam Isus kroz tumačenje Nikodemu otkriva Boga u tri osobe: Boga koji šalje Sina u svijet da nas spasi i Duha Svetog koji nas nanovo rađa odozgor da možemo biti baštinici kraljevstva Božjega…

Zapravo Bog nam se sam otkriva u Sinu svome i sve što trebamo za nutarnje razumijevanje je dopustiti mu da nas prožme otajstvom takvog razumijevanja. Kaže zgoda kako je Sv. Patrik tumačeći otajstvo Presvetog Trojstva u tada još uglavnom poganskoj Irskoj upotrijebio sliku djeteline s tri lista kakve je onamo bilo u obilju.

Pokazao im je kako biljka ima jednu stabljiku a na istoj tri lista, pa tako je i jedan Bog u Tri Osobe. Irci su vrlo brzo usvojili blisku im sliku i za kratko vrijeme postali su jako revni katolici. Danas bi trebali iznova obnoviti tu revnost.

Najvažnija istina vjere na kojoj sve druge počivaju je ona o Presvetom Trojstvu. To je otajstvo koje ne ovisi o moći ljudskog umovanja i dokazivanja, jer počiva na nadnaravnoj činjenici otkrića samoga Boga čovjeku…

Ono što nas nadilazi među nama se nalazi, trebamo samo povjerovati i dopustiti da nam o sebi progovori.

Petar Galić, OP