Kategorija: Litanije

Litanije – Presvetom Trojstvu, Blaženoj Djevici Mariji i mnogim svecima, sve na jednom mjestu.