Pjesme i video spotovi

Darovi Duha

 

“Hvala Ti, Gospodine”

“Gospi od Ružarija”

“Uzdižeš dušu moju”

“Ljubav se rodila”

“Mir vama”

“Snaga u imenu Isus”

“Vjerujem da ljubav postoji”

Darovi Duha – izvedba pjesme “Sveti plam”

Darovi Duha – izvedba pjesme “Uzdižeš dušu moju” (You raise me up)